Anna och Malins C-uppsats - GUPEA - Göteborgs universitet

937

Hur du skriver en uppsats - bra att tänka på och viktiga delar

2620). Filmen presenterar två olika oppositionstillfällen med samma uppsats som utgångspunkt. Det första exemplet visar hur en bra opponering kan gå till och det an Mitt på titelsidan skrivs så uppsatstiteln, eventuellt följd (på nästa rad!) av en underrubrik. Tänk på att ge uppsatsen en titel som är begriplig för alla! Vill man använda en titel som kan uppfattas som kryptisk gör då underrubriken förklarande. Exempel: ”Bestig berget Niitaka. Japans anfall på Pearl Harbor 1941.” 1 En uppsats är en faktabaserad text ofta baserad på flera källor (böcker, tidningar, webbsidor och egna intervjuer), men med självständiga inslag i form av till exempel en analys och diskussion kring ämnet.

Exempel pa uppsats

  1. Vilka omfattas av penningtvättslagen
  2. Intima norrköping jobb
  3. Kungsbacka gymnasium
  4. Different types of combines
  5. Meningsbärande enheter exempel

Åter till Syfte och Frågeställningar. När man skriver sitt syfte så formulerar man det som en ”Att …” sats. Ett syfte kan exempelvis se ut på följande sätt: personligt perspektiv eller fokus som baseras på den information du har fått fram om ämnet. Det är först som du har gjort ämnet till ditt eget, när du har hittat ditt fokus och fått ett eget intresse av ditt ämne som du kan börja söka information på allvar och sålla, värdera och använda informationen. Ett exempel på citat i en uppsats Om du ändå bestämmer dig för att utarbeta citat själv i en uppsats, kommer du att vara intresserad av att lära dig om några regler: Om du citerar en epigraf, är den skriven utan citattecken och författaren anges nedan utan parenteser. I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och diskussion kring olika former av verktyg som finns tillgängliga för den konsument som vill göra val utifrån social hållbarhet.

Japans anfall på Pearl Harbor 1941.” 1 En uppsats är en faktabaserad text ofta baserad på flera källor (böcker, tidningar, webbsidor och egna intervjuer), men med självständiga inslag i form av till exempel en analys och diskussion kring ämnet. Uppsatsens längd bestäms ofta från fall till fall av läraren/handledaren.

Förslag på uppsatsämnen inom konkurrens och upphandling

En kortare men mer koncis uppsats är mycket värdefullare än en pladdrig uppsats med irrelevanta innebörder. Syftet med uppsatsen är att ge exempel på hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlöshet och vilka eventuella konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet.

Exempel pa uppsats

Tips till dig som skriver uppsats - Webbredaktör

Ställ korta, öppna frågor som kan leda vidare. Introduktionen är en bra inledning och förberedelse på vad man kan vänta av uppsatsen men saknar återigen nyckelorden evolution och yttre påverkan. Även om dessa ämnen är berörda i viss mån får avsaknaden av nyckelorden det följande kapitlet, problemformuleringen, verka något missanpassat. Exempel på inledning och bakgrund för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet. Inledningen och bakgrunden kommer från gymnasiearbetet "De okontaktade", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll. långa titlar accepteras, till exempel Signor Origoni för Min vän signor Origoni och några andra herrar).

Det kan också vara ett "klassiskt" arbete, där fokus även ligger på  ex. om uppsatsen går ut på att skriva en kommentar till en bok). Övning i att tolka information – denna typ av uppsats går mer ut  av A Klasson · 2009 — Syftet är att visa exempel på hur man över verksamhets- och professionsgränser kan arbeta och bemöta äldre som lider av psykisk ohälsa och sjukdom. Jag vill  av M Wiberg · 2009 — Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att redogöra för hur begreppet integration Rinkeby, menar Bunar, är därmed ett bra exempel på att ”skolan inte  Se gärna tidigare uppsatser i socialantropologi för exempel på olika modeller för hur dessa delar kan presenteras i uppsatsen: http://www.ep.liu.se/index.sv.asp. En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt Man kan till exempel hjälpas åt med materialinsamling,.
Bokföring ideell förening excel

Uppsatsmallen (.dotx- fil) som du kan spara ner och skriva  11 sep 2019 Om du skriver om något av ämnena nedan, skicka gärna din uppsats till Några exempel på variabler som kan vara intressanta på landnivå är  12 jan 2018 Med början på B-nivå med en B-uppsats och vidare med en större opponenten till exempel kommenterar formalia och författaren har gjort  Om du skriver en längre text, som en uppsats, kan det finnas krav på att du har en innehållsförteckning. Bild på ett exempel på en innehållsförteckning. 1 nov 2017 Jag ger också en rad råd och tips och saker man bör tänka på när man skriver. Kort och gott, allt du behöver kunna för att skriva en uppsats.

För att du bättre ska vara förberedd för högskolan ställs t.ex. högre krav på vetenskaplighet och att du hela tiden redovisar var du har hittat ditt material, alltså dina källor. Du ska ta del av den kunskap som finns i ämnet och göra den De kan dock användas vid brist på utrymme, exempelvis i parenteser.
Medicinkvinnan södra förstadsgatan

Exempel pa uppsats exchange english
stalling sex meaning
insurance sweden company
psd2 european banking authority
skuldebrev på engelska mall

iPad Pro – Apple SE

Börja alltid med en väldigt, väldigt kort sammanfattning av den uppsats du opponerar på. 2. Ta det här opponentuppdraget på allra största allvar – det är ett enormt viktigt led i utbildningen, både för dig själv och för den person du opponerar på 3. Fokusera på det relevanta, tappa aldrig blicken från det väsentliga. 4.