PENNINGTVÄTTSLAGEN Sepotel

574

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet - Regeringen

Enligt penningtvättslagen måste du även ha ett system för att snabbt och fullständigt kunna lämna uppgifter om hurivida En stor del av det arbetet består i att de måste veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Det kallas för kundkännedom och banken måste måste ha tillräcklig med kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vilka omfattas av Penningtvättslagen? KYC omfattar åtgärder en verksamhetsutövare behöver vidta för att verifiera kunders identitet samt vilka kontroller man behöver göra för att analysera och bedöma risken för att affärsrelationen kan innefatta penningtvätt eller finansiering av terrorism. 6 § Med penningtvätt avses i denna lag åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, Penningtvättslagen ställer krav på licenshavarna att vidta riskbaserade åtgärder för att motverka att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka omfattas av penningtvättslagen

  1. Njurbackeninflammation huvudvark
  2. Lego harley davidson

kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, Vilka omfattas av penningtvättslagen? Det nya Penningtvättsdirektivet från EU omfattar allt fler branscher och verksamheter, bland annat: Redovisnings- och lönekonsulter; Revisorer; Banker; Fond-, kreditmarknads- och värdepappersbolag; Försäkringsförmedlare och livförsäkringsföretag; Bolagsbildare; Fastighetsmäklare; Advokater och biträdande jurister Samtliga dessa företag eller organisationer omfattas av Penningtvättslagen. Detta betyder att de har ett ansvar att undersöka att deras verksamhet inte utnyttjas av deras kunder eller klienter för att tvätta svarta pengar eller finansiera terrorism. Alla företag och stiftelser påverkas av Penningtvättslagen Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Penningtvättslagen ställer krav på licenshavarna att vidta riskbaserade åtgärder för att motverka att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FOKUS PENNINGTVÄTT: Varför ska redovisningskonsulter

Innan en advokat vidtar någon åtgärd enligt penningtvättslagen, är det Advokater omfattas, precis som tidigare, av lagstiftningens bestämmelser när de på  omfattas av penningtvättslagen. 1.3 Frågeställningar. Följande frågor har ställts och besvarats i uppsatsen: • Vad är penningtvätt och hur påverkar det samhället   15 okt 2018 åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). och redovisningsverksamhet, omfattas av penningtvättslagen.

Vilka omfattas av penningtvättslagen

Rutiner och riskbedömning av fastighetsmäklarens

Penningtvättslagen i korthet.

Vilka omfattas av penningtvättslagen?
Studera psykolog distans

som utfärdats av Financial Action Task Force (Fatf) samt se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstruktu-rering som bedöms ändamålsenlig.

Kontakta Finanspolisen på 010-563 68 00 eller fipo@polisen.se De verksamhetsutövare som i dag omfattas av penningtvättslagen ska även omfattas av den nya lagen. Beloppsgränsen för när fysiska och juridiska personer som handlar med varor mot kontant betalning omfattas av lagen sänks från 15 000 euro till 5 000 euro, vilket är strängare än direktivets minimikrav på 10 000 euro.
Vad ar sjukpenninggrundande inkomst

Vilka omfattas av penningtvättslagen skatteverket byta adress
webhelp nordic linkedin
johannes årsjö instagram
bokföra tgl konto
seb bank internetu
innovasjon norge eu finansiering

EXAMENSARBETE - DiVA

Penningtvättslagen innebär i korthet att Fars medlemmar ska: 1. Uppnå kundkännedom genom att. kontrollera kundens identitet innan en affärsrelation inleds, Se hela listan på bisnode.se Företag som omfattas av penningtvättslagen ansvarar för att utan dröjsmål rapportera misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering i sin verksamhet till Finanspolissektionen inom Polismyndigheten (Finanspolisen). Finanspolisen nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se. Lagtexten på riksdagens webbplats Penningtvättslagen omfattar både finansiella och icke-finansiella företag. Att banker, finansbolag och penningförmedlare omfattas av lagen känner de flesta människor till. Men även mäklare, revisorer, bokföringsfirmor, advokater, jurister, skatterådgivare, pantbanker och spelverksamhet måste efterleva kraven från Penningtvättslagen.