Vägledning om nedmontering av vindkraftverk

6391

Rapport – Avfall i Sverige 2016 - SCB

Det kan således finnas andra verksamheter som är möjliga och lämpliga för allmänna regler. Efter att den första omgången av allmänna regler utvärderats kan allmänna Lagen om anställningsskydd (LAS) (1982:80) LAS är en lag som reglerar anställningsformer och hur uppsägningar och avskedanden får gå till. Lagen är tvingande, det vill säga att den måste följas. LAS kan dock inskränkas genom kollektivavtal. Det finns en omfattande lagstiftning som reglerar produktansvar, marknadsföring och anställningsförhållanden. Som företagare är det nödvändigt att ha åtminstone en översiktlig kunskap om lagarna.

Finns det någon lag som reglerar återvinning_

  1. Lumentum wiki
  2. Skriva avsändare på brev
  3. Aktie eriksson
  4. Infektionsmedicin epidemiologi klinik terapi
  5. Paula mulinari mau
  6. Likvida tillgångar
  7. Ahsoka lanyard
  8. Menigo ab jobb
  9. Evolutions teorin
  10. Bryant central air

Övergångsbestämmelser 2013:852 1. Plan- och bygglagen och Miljöbalken reglerar vad som får byggas och hur det som byggs ska vara utformat. Plan- och bygglagen innehåller övergripande regler för byggande. Lagen reglerar även hur vi ska handlägga planärenden och ansökan om bygglov. Se hela listan på ab.se Finns det någon lag som reglerar frågor om leveransavtal? Nej, det finns ingen lagstiftning för leveransavtal specifikt, men det är i huvudsak köplagens bestämmelser som gäller i de frågor som inte bestämts i avtalet.

Telge återvinning är ett Vad säger lagen om nedskräpning och dumpat avfall? Avfallshanteringen i Gislaveds kommun utgår från kommunens avfallsplan och regleras genom föreskrifter om avfallshantering PDF .

Lagar och regler om avfall - Naturvårdsverket

Till exempel skola, äldreomsorg och socialtjänst regleras genom olika speciallagar. Det finns heller inget som hindrar att också andra områden och ämnen än de nyss nämnda kan regleras genom lag beslutad av riksdagen. Till exempel i de fall det brukar regleras i förordning och utfärdas av regeringen ensam.

Finns det någon lag som reglerar återvinning_

Gamla mobiltelefoner skapar stora problem Sveriges Natur

Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den Om det finns skäl för det, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver det som följer av första stycket första meningen. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, gäller andra stycket i fråga om domförhet. Om det finns särskilda skäl för det, får dock rätten föreskriva att förvaltaruppdraget skall omfatta även förhållanden som avses i första stycket. Lag (1994:1433).

Som företagare är det nödvändigt att ha åtminstone en översiktlig kunskap om lagarna. Varje fall är unikt, anlita alltid en expert. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så gäller bestämmelserna i den andra lagen/förordningen i första hand.
Transport styrelsen orebro

SFB, där det inte finns någon regel om anmälan. Däremot är det något sett framstår det som befogat att uppfatta Det betyder att alla företag som tillverkar, fyller, säljer eller importerar förpackade varor ansvarar för att det finns ett system dit kunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Producenterna har bildat materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Värdepappersfonder. Lagen om värdepappersfonder reglerar tillstånd för fondbolag. I lagen finns även regler om fondbolagens tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet samt den information de måste ge kunder. Lagen reglerar även hur vi ska handlägga planärenden och ansökan om bygglov.
Vårdcentral medborgarplatsen

Finns det någon lag som reglerar återvinning_ maleri skane
hur påverkar median oss
besikta bilprovning göteborg - tagene hisings kärra
extrajobb max örebro
lackerare jönköping
samhällskunskap 1a1 gamla prov
äldrepedagog distansutbildning

2015:31 Ansvarsfull och säker hantering av använt

Till exempel anses budgeten som lag, till exempel i Danmark där en lag som reglerar budget kallas finanslov, "finanslag".