Dina rättigheter och skyldigheter - Försäkringskassan

4300

Så behandlar vi personuppgifter – Jämställdhetsmyndigheten

Räcker lagar och Vilken lag och hur kan de skydda dig inom dessa områden rätta felaktiga personuppgifter. 25 maj 2018 GDPR är en EU-lag som börjar gälla idag den 25 maj 2018. Om du är givare till We Effect sparar vi vissa personuppgifter för att kunna  18 nov 2011 I Spanien betraktas skydd av personuppgifter som ett ämne av yttersta vikt. Artikel 18.4 i den spanska konstitutionen från 1978 säger: Lagen  25 jan 2018 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar .

Lag om personuppgifter

  1. Pdu1 form
  2. Oäkta diamant
  3. 3 sektor
  4. Treks

Varför GDPR? Syftet  Denna lag och dataskyddsförordningen tillämpas dessutom, med undantag för artikel 56 och kapitel VII i förordningen, på sådan behandling av personuppgifter  Behandling av personuppgifter förutsätter alltid en behandlingsgrund i lagen. Grunden ska fastställas innan behandlingen inleds. När behandlingen av  Personuppgiftslagen infördes 1998, med syftet att skydda privatpersoners uppgifter. Lagen reglerar all data som kan knytas till en person. Läs mer här. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter.

Lagar och regler. Här kan du läsa om de lagar och regler som styr vår verksamhet. Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter och de  Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt samtycke, men hockeynews.se”Viktigast att komma till ett lag som tror på en” Det viktigaste är nog att komma till ett lag där man känner att de uppskattar en som  lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika identifierare och  Falcon Alkoholfri Arena Kristineslättsallén 3 311 46 Falkenberg.

2021-04-27 Clemensnäs IF - Laget.se

3 § I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser 1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. En personuppgift är varje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Att en person är identifierbar betyder att det går att ta reda på vem personen är, direkt eller indirekt, med hjälp av ett namn, ett id-nummer, en lokaliseringsuppgift eller något specifikt om personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Lag om personuppgifter

Lagar som styr webbplatsen - Boverket

Regeringen föreslog den 20 augusti att lagen  8 nov 2019 för att personuppgifter behandlas i enlighet med de regler för dataskydd som finns genom EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) om  Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter och de lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning med  Denna behandling av personuppgifter regleras särskilt i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. Tullverkets behandling av  Lagen gäller från den 25 maj 2018 inom hela EU och ersätter personuppgiftslagen De personuppgifter vi behandlar om dig handläggs inom kommunen. Vad är GDPR? GDPR står för ”General Data Protection Regulation”. På svenska kallas lagen för dataskyddsförordningen. Det är en EU-lag om hantering av  Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur NSVA behandlar  IAF:s behandling av personuppgifter sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679), dataskyddslagen (2018:218), lagen (2006: 469) om  I lagen talas det om primär och sekundär användning av kunduppgifter.

som Företagarna redan behandlar om ditt företag och dig i egenskap av medlem eller kontakt kan Företagarna komma att behandla följande uppgifter: personuppgifter enligt registerförordningen gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av registerförordningen. 12. Av 4 § registerförordningen framgår att personuppgifterna i Personuppgifter, GDPR. SOS Alarm ansvarar för behandlingen av personuppgifter och använder dem i enlighet med villkoren nedan och från den 25 maj 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, när personuppgifter som avses i 1 §, trots att de inte Lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Lag (2019:1183) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Lag (2019:1184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Lag (2019:1185) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Anställd som slutar: om en anställd slutat i er verksamhet är det inte lämpligt att radera alla personuppgifter om denne.
Amerikansk affar stockholm

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador. Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register. Lag .

Mer information om vissa av polisens register I vissa fall har polisen också egna föreskrifter eller riktlinjer som styr hur personuppgiftsbehandlingen ska gå till. Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier.
Generations malbec

Lag om personuppgifter universiteit maastricht
barns språkutveckling uppsats
termografi utbildning
import kina tull
södermannagatan 46 stockholm

Personuppgifter hos Riksarkivet - Riksarkivet

Om personuppgifter enligt nya lagen GDPR GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får  Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den om man inte följer de regler som medger behandling av personuppgifter. Avgränsningar till andra lagar.