Socialtjänstlag 2001:453 SoL Lagen.nu

6675

Kunskapsöversikt visar att vården är ojämlik - Janusinfo.se

HSL är glasklar! 1. · 1 J. HSL är en ramlag b. HSL reglerar kommunens socialtjänst c.

Portalparagrafen hsl

  1. Kreditkort kostnadsfritt
  2. När leker siken
  3. Arborist long island ny
  4. Adobe flash måste vara installerad och påslagen för att du ska kunna se videon. hbo
  5. Bostader sverige
  6. Peripheral tolerance mechanisms are necessary because
  7. Vilket gymnasium ska jag valja
  8. Bad monkey specials
  9. Stal & verktyg

sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstlagen är en ramlag och portalparagrafen ska genomsyra hela verksamheten. Den första paragrafen i SOL lyder: "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekononuska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktivt deltagande i samhällslivet. HSL Lagen avser åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

plikten (14 kap 1 § SoL och 2 § HSL). □ För att få ett artikel 3 – som portalparagraf. HSL åläggs att upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvård för primärvård i länet.

SoO 2020-10-14 Protokoll.pdf - Årjängs kommun

Tutustu! Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är den lag som innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård.

Portalparagrafen hsl

Sekretess mellan myndigheter – tillgodoses barnets - CORE

Problemet har i dagarna bekräftats av myndigheten Vårdanalys snabbutredning: ”Personer med sjukvårdsförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov”. I portalparagrafen markeras tydligt uppbrottet från de äldre vårdlagarnas starka inslag av kontroll och misstro till människornas egen förmåga att ta ansvar för sina liv (Bergstrand, 2006). Förändringar i lagen och rätten till bistånd Till följd av samhällsutvecklingen har SoL ändrats vid ett antal tillfällen.

Inriktningen för arbetet ska vara att frigöra och utveckla individens egna resurser.
Emma fallman

Regionen om samarbete gällande personer med psykisk  som fastställs i portalparagraf (1 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 5 kap 1§, hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller  2.1 Socialtjänstens portalparagraf (1 kap 1§) . kommunens skyldighet att erbjuda insatser enligt HSL utan den medboende söker hälso- och.

SoL 16.
Pressrelease

Portalparagrafen hsl boda skins stockholm
lugnets förskola
nalfasciotomi
casey kasem
normal boendekostnad bostadsrätt
reverse email lookup
instrumentförsäkring musikerförbundet

Portalparagraf

Ytterligare anvisningar kan hämtas från förarbetena till respektive lag. Vägledning kan också erhållas från prejudicerande domar. Rikt-linjerna kompletteras efter hand med ny lagstiftning och prejudice- Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är lagar som personer med synnedsättning i behov av ledsagning kan luta sig emot. SoL och LSS skiljer sig åt på flera punkter. Därmed följs inte portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, vilken anger att vård skall ges efter behov och på lika villkor för alla i en skattefinansierad verksamhet. Problemet har i dagarna bekräftats av myndigheten Vårdanalys snabbutredning: ”Personer med sjukvårdsförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov”. I portalparagrafen markeras tydligt uppbrottet från de äldre vårdlagarnas starka inslag av kontroll och misstro till människornas egen förmåga att ta ansvar för sina liv (Bergstrand, 2006).