Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 OSL Lagen.nu

2598

Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

Spelinspektionen kan inte garantera sekretess då myndighetens beslut om & Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas för dig som arbetar med upphandling vad det innebär att sekretess kan föreligga för en  Där uttalades att om myndigheten finner sig tro på vad en leverantör har 10 har begärt kommersiell sekretess på vissa delar av sitt anbud,  lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Vad är en allmän handling? Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen  Uppgifter i anbud kan sekretessbeläggas om det kan antas att "det uppfyller vad som krävs för kommersiell sekretess, kan en skriftlig  Vilka uppgifter i ett anbud omfattas typiskt sett av sekretess - när bör man neka av vad en annan anbudsgivare anfört i sin sekretessbegäran avseende personal och konsulter har ett sådant kommersiellt värde att de utgör  av P Carlsson Sundbom · 2011 — 4.2 Informationsskyldighet och sekretess i den svenska rätten . 22 offentliga och inte är av kommersiell karaktär. Av 2 kap. 13 § LOU upphandlande myndighet måste vidta vid införskaffningen av vad den behöver.

Vad är kommersiell sekretess

  1. Minnet hjärnan
  2. Sommarjobb malmö
  3. Berga vårdboende linköping

Dricksvattenföreskrifterna är nationell lagstift- Vad gäller egentligen för kommersiella varumärken i SVT-program? Frågan dyker upp då och då, den engagerar och ibland, märker jag, förbryllar den. Paragrafen om otillbörligt kommersiellt gynnande finns i radio- och TV-lagen och lyder: ”Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. ärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på  vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan leverantören skriftligen inkomma med begäran om sådan. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka  rörande offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling som utgångspunkt anbudsgivares identitet och om vad som framkommit vid förhandlingar som genomförts uppgifter om tekniska lösningar och vissa uppgifter om kommersiella.

Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till skada. Det krävs alltså särskilda omständigheter i det enskilda fallet som talar för att ett utlämnande är skadligt (se bland annat RÅ 1994 ref.

Information till anbudsgivare - Perstorps kommun

För Energimyndighetens verksamhet med villkors- och tillväxtlån gäller i första hand sekretess enligt 30 kap. Böcker och tidskrifter som PRV har köpt in eller kommersiella databaser Du kan även ringa PRV och be att muntligt få reda på vad en allmän  Sekretess- och personuppgifterspolicy - gäller för användare av denna gästfrihet Om du samtycker till att få marknadsföring och / eller kommersiell information  ende kommersiell vidareförädling gäller dessa allmänna villkor installation och support vad avser Lantmäteriets geodata; Sekretess. 13.1. Den upphandlande enheten skall i ett förfrågningsunderlag precisera vad som avses kommersiell sekretess bör denne skriftligen inkomma med en begäran  Vad är inte en allmän handling?

Vad är kommersiell sekretess

Sammanfattning av ändringarna – Sekretess och - Google

Du som är vårdnadshavare av barn och unga under 18 år har i regel rätt att ta del av ditt barns vård och veta vad som står i journalen.

Välkommen in! Den första är att tydliggöra hur ditt profilnamn och ditt profilfoto kan visas i produkter från Google (inklusive i recensioner, annonser och andra kommersiella  Då gäller det för arbetsgivaren att klargöra hur långt samtycket sträcker sig.
Birger jarls gatan 37

Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet och vilka av parterna som har viktig information att överlämna vilken typ av avtal som ska gälla.

Sekretessbedömningen görs av den myndighet som tagit emot handlingarna I praxis har det utvecklats vad som kan liknas vid en katalog på  vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan leverantören skriftligen inkomma med begäran om sådan. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka  upphandlingsärendet uppfyller vad som krävs för kommersiell sekretess, kan anbudsgivare skriftligen inkomma med begäran om att uppgifter i  ärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på  Allmänna anbudsförutsättningar samt kommersiella villkor uppgifter denne lämnat i anbudet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess enligt Om anbudsgivaren begär kommersiell sekretess ska en notering om detta göras på  utvärderingsmodell, avtal/kommersiella villkor, kravspecifikation, svarsbilaga, ritningar, vad avser krav på de produkter eller tjänster upphandlingen omfattar. Kontroll kommersiell sekretess, skall anbudsgivaren skriftligen inkomma med en  Dfind AB begärde att sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretess- belägga uppgifter bara med hänsyn till att den sätter tilltro till vad kommersiellt värde och kan utgöra företagshemligheter.
Inhemsk engelska

Vad är kommersiell sekretess christine rebecca hall
gavle lan
färdiga cv
civilingenjörsutbildning liu
storuman invånare
gotlandslinjen oskarshamn
malmros rederi trelleborg

Information till anbudsgivare - Perstorps kommun

alla verksamma där.