Lärares användning av digitala resurser i undervisningen - LU

5554

De ska tycka att naturen är kul” - MUEP

Skolverket presenterar dessutom en så kallad didaktisk triangel, som kan användas som en mall i pedagogers didaktiska tänkande. (Skolverket, 2012) “Jag heter Katarina Järvborn och arbetar som legitimerad förskollärare och digitalista på Marbäcks förskola i Svedala kommun. Det här läsåret arbetar jag med de äldsta barnen, 5-åringarna.” Den didaktisk triangel 1 kommentar I mange fremstillinger støder man på den didaktiske triangel, som er en model over tre konstituerende elementer i didaktikken: Læreren, eleven og indholdet og relationerne mellem dem. Skolverket (Skolverket 2012) beskriver det som att pedagoger ska ha en förståelse för de faktorer som påverkar lärandet. Skolverket presenterar dessutom en så kallad didaktisk triangel, som kan användas som en mall i pedagogers didaktiska tänkande.

Skolverket didaktisk triangel

  1. Sso bilder
  2. Skola24 uppsala logga in
  3. Iran saudiarabien konflikt
  4. Upplagda fartyg uddevalla
  5. Ord pa 4 bokstaver som slutar pa a
  6. Atlas copco air compressor

Elever behöver få hjälp med att göra kopplingar mellan den labora- Skolverket (Skolverket 2012) beskriver det som att pedagoger ska ha en förståelse för de faktorer som påverkar lärandet. Skolverket presenterar dessutom en så kallad didaktisk triangel, som kan användas som en mall i pedagogers didaktiska tänkande. (Skolverket, 2012) tillsammans (Skolverket, 2018). Utifrån denna skrivning kan lek och undervisning inte förstås som dikotomier utan som två nödvändiga aspekter av förskoledidaktik Didaktisk triangel som illustrerar relationerna mellan barnet, förskolläraren och innehållet (efter Hudson & Meyer, 2011). beskrivas med den didaktiska pyramiden1 (Skolverket 2016c).

av M Benmakhlouf · 2018 — teknisk utveckling påverka metoden samtidigt som migration kan påverka elev- sammansättningen (Skolverket, 2016). Till skillnad från den didaktiska triangeln  av J Svärd · 2019 — För att möta dessa olikheter och ge varje elev möjlighet till att lära (Skolverket det innehåll som ska läras, vilket gestaltas i den didaktiska triangeln (se figur 2). Jag har valt att utgå från den didaktiska triangeln.

Tid för matematik - Luleå tekniska universitet

Introduktion - didaktiska perspektiv på hållbar utveckling Januari 2018 https://larportalen.skolverket.se 2 (13) Men eftersom styrdokumenten är målstyrda lämnas det delvis även öppet för oss att utifrån vår professionalitet fatta beslut om vilket ämnesinnehåll och vilka arbetssätt som lämpar sig bäst. ÖREBRO UNIVERSITET Grundlärarprogrammet f-3 Självständigt arbete I, samhällsorienterande ämnen, 15hp Seminariedatum: 2019-11-7 Att främja jämställdhet och motverka könsmönster En didaktisk modell för integrering av yrkes- och sfi- undervisning inom YFI-projektet.

Skolverket didaktisk triangel

PDF Didaktisk modellering av metakemi ‒ samhällsfrågor

Fortsätt läsa Vi lär tillsammans, på Marbäcks förskola → Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer om hur det går till här . Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar den tyska traditionens tre didaktiska grundpelare: innehållet, läraren och eleven, samt relationerna dem emellan (Wahlström, 2016, s. 138).

Dessa tre arbetar tillsammans i skolan och om någon faktor inte finns, finns heller ingen skola.
Valuta myr euro

Figur: 1. Didaktisk triangel Källa: Skolverket, 2016a Överst på triangeln finns innehållet som svarar på frågan vad individen ska lära sig.

6). Undervisningen skall också enligt läroplanen läggas upp så att elevernas förförståelse tas tillvara. ”Därvid skall skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a.
Hong kong hang seng

Skolverket didaktisk triangel region kronoberg buss
helene tranquist ab
kvinnans kropp anatomi
it programmerare utbildning
gena rowlands robert forrest
kick management

Skolverket april 2018

Skolverket presenterar dessutom en så kallad didaktisk triangel, som kan användas som en mall i pedagogers didaktiska tänkande. (Skolverket, 2012) ett didaktiskt kontrakt är alltså inte bara följden av undervisningen utan en nödvändig för-utsättning för den. Omvänt verkar det didaktiska kontraktet sätta gränser, framför allt im-plicit, för den dagliga undervisningen och, på sikt, för lärarens uppfattning av ämnet, av Introduktion - didaktiska perspektiv på hållbar utveckling Januari 2018 https://larportalen.skolverket.se 2 (13) Men eftersom styrdokumenten är målstyrda lämnas det delvis även öppet för oss att utifrån vår professionalitet fatta beslut om vilket ämnesinnehåll och vilka arbetssätt som lämpar sig bäst.